Arkiv

30 års jubilæumskonference “Brugsrettigheder og Fraflytning”

Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V
Hent programmet her (PDF)

 

9.30-10.00 Registrering

10.00-10.10 Velkomst v/formanden

10.10-10.30 Åbningstale v/ fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe – “Højesteret og boligretten” (PDF)

10.30-11.30 Om brugsrettigheder (ordstyrer Hans Henrik Edlund)

Bitten Wissing Kjærgaard: Brugsrettigheder omfattet af lejekontrakten

Hans Henrik Edlund – Lejeres ret til overladelse af brugsret til andre (PDF)

 

11.30-11.50 Kaffepause

 

11.50-13.00 Om fraflytning (ordstyrer Marianne Dons)

Susanne Kier: Flyttesyn og overgivelse af synsrapport i private og almene lejemål

Claus Rohde: Udlejers krav på istandsættelse i forbindelse med fraflytning

 

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-17.00 Konferencen fortsat

Spor 1 (ordstyrer Anders Clausen)

Spor 2 (ordstyrer Martin Preisler Knudsen)

14.00-15.15

Hans Henrik Edlund
Udlejers adgang til det lejede (PDF)

Anne Louise Husen og Susanne Andréa Roug:
Udlejers tabsbegrænsningspligt ved førtidig opsigelse

Jakob Juul-Sandberg
Lejers råderet og ændringsret i private og almene boliglejemål (PDF)

Michael Bech Jørgensen
Nævnsbehandling af fraflytningssager (PDF)

15.15-15.45

Kaffepause

Kaffepause

Spor 1 (ordstyrer Jakob Busse)

Spor 2 (ordstyrer Jens Stausbøll)

15.45-17.00

Kristian Graven Nielsen
Andelshaveres og ejerlejlighedsejeres ret til at overlade brugsretten til andre (PDF)

Jesper Bøge Petersen: Fraflytningsproblematikker i erhvervslejemål

Rasmus Juvik:
Individuelle forbedringer i andelsboliger og værdifastsættelse heraf

Katja Paludan:
Erhvervsbeskyttelse af erhvervslejemål

 

Efter konferencen er der kl. 17.00 generalforsamling i Dansk Selskab for Boligret
Hent Indkaldelsen til generalforsamlingen (PDF)

 

0
0

“Helhedsplaner i almene boligområder med støtte fra Landsbyggefonden. Hvordan bliver de store fysiske og sociale helhedsplaner i almene boligområder til? Hvor kommer pengene fra, hvilket set-up kræver det, hvilke resultater opnås? Samt retsgrundlaget og processerne for midlertidig og permanent genhusning i renoveringssagerne.” v/ Bent Madsen, direktør for BL-Danmarks Almene Boliger, og Jacob Bjørnsholm Madsen, juridisk konsulent i BL-Danmarks Almene Boliger.

0
0