Økonomi

Kontingent

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for kalenderåret.

Årligt kontingentbeløb:

Personlige medlemmer – 500,- kr.

Selskaber/institutioner – 1.600,- kr.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.

Gå til Indmeldelse >


Regnskab

Regnskaber med revisorpåtegninger for de sidste 2 år.

Hent regnskab for 2016 (PDF)

Hent regnskab for 2017 (PDF)

Hent regnskab for 2018 (PDF)

Hent regnskab for 2019 (PDF)

Hent regnskab for 2020 (PDF)

Hent regnskab for 2021 (PDF)