Kontakt

Dansk Selskab for Boligret

c/o BL – Danmarks Almene Boliger,

Studiestræde 50,

1554 København V

Tlf. 3376 2000

 

E-mail: dsb@bl.dk

Bank – Arbejdernes Landsbank:

reg.nr. 5342 kontonr. 0244589


 

Links

www.retsinfo.dk – Retsinformation
www.ft.dk – Folketinget, herunder boligudvalg
www.im.dk – Indenrigs- og Boligministeriet

Kontakt os