Medlemskreds

Juridiske kandidater med særlig tilknytning til boligret kan optages som personlige medlemmer.

 

Efter bestyrelsens beslutning kan der tillige som personlige medlemmer optages personer, der har samfundsvidenskabelig uddannelse, når disse har en særlig tilknytning til boligret.

Som medlemmer i øvrigt kan optages selskaber, institutioner m.m., som varetager boligretlige opgaver. Disse medlemmer kan som personlige medlemmer udpege indtil 3 jurister eller andre samfundsvidenskabelige kandidater med fast tilknytning til selskabet eller institutionen.

 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for kalenderåret. Se mere om kontingent her

Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.