Indmeldelse

Man kan indmelde sig som enkeltperson eller som virksomhed ved opfyldelse af medlemskriterierne – se under medlemskreds.

Kontingentbeløbet kr. 500,- for personlige medlemmer eller kr. 1.600,- for virksomheder indbetales ved indmeldelse på selskabets konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5342 kontonr. 0244589. Årligt kontingent faktureres efterfølgende i maj måned.

Sker indmeldelsen som virksomhed, henledes opmærksomheden på, at der alene kan deltage 3 personer pr. medlemskab i hvert arrangement. Ønskes flere deltagere i arrangementerne, skal medlemskabet udvides med et eller flere virksomhedsmedlemskaber.

For indmeldelse, klik på det ønskede valg nedenfor, udfyld og indsend formularen. En kopi vil blive sendt per email.

Indmeldelse som enkeltperson

Undertegnede indmelder sig herved personligt i Dansk Selskab for Boligret.Indmeldelse som virksomhed

Undertegnede indmelder sig herved på nedennævnte virksomheds vegne i Dansk Selskab for Boligret.
(Max. 3 personer pr. medlemskab)