Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Selskab for Boligret
Fredag den 7. maj 2021 kl. 17.00

Hent Referat af Generalforsamlingen (PDF)
Hent Indkaldelsen til generalforsamlingen (PDF)
Dansk Selskab for Boligret – Regnskab 2020

Mødested:  Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden Hans Henrik Edlund
  3. Godkendelse af regnskab. Regnskabet vedhæftes.
  4. Behandling af forslag. Der er ikke indkommet forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås uændret. 500 kr. for personlige medlemmer og 1.600 kr. for selskaber m.v.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anne Louise Husen, Marianne Dons, Jens Bech Stausbøll, Jakob Busse, Martin Preisler Knudsen. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet One Revision.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen foregår i forlængelse af heldagskonferencen samme dag og samme sted, men du behøver ikke at være tilmeldt konferencen for at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Det vil formentlig kræve et gyldigt Coronapas at deltage. Det vender vi tilbage til, når vi i løbet af april måned ved lidt mere om retningslinjerne efter genåbningen den 6. maj 2021.

Med venlig hilsen
Dansk Selskab for Boligret

Sekretariatet

Dato

7. maj 2021

Kategori

Generalforsamlinger