Indmeldelse

Man kan indmelde sig som enkeltperson eller som institution/selskab ved opfyldelse af medlemskriterierne – se under medlemskreds. Sker indmeldelsen som institution/selskab, så henledes opmærksomheden på, at der alene kan deltage 3 personer pr. medlemskab i hvert arrangement. Ønskes flere deltagere i arrangementerne, skal medlemskabet udvides med et eller flere institutions-/selskabsmedlemskaber. Indmeldelser skal altid indsendes pr. post eller online med behørig underskrift.

Gå til online indmeldelsesblanket >

Print og send indmeldelsesblanket pr. post >